T&S d.o.o.
    Parmova 53
    Ljubljana
T: 01/ 839 46 60
M: 041/ 740 856
E: ts@siol.net

    www.upravljanje-objektov.si

      Domov
    O PODJETJU:
      Področja delovanja
      Kontakti
    STORITVE:
      Organizacijske in admi-
        nistrativne storitve
      Pravne storitve
      Finančno-računovodske
        in knjigovodske storitve
      Tehnične storitve
      Dodatne storitve
 

 

 

     Izdelava: © DigiArs

 

Že 20 let upravljamo ter vzdržujemo več-stanovanjske zgradbe, objekte, naselja in poslovne stavbe v Ljubljani z okolico                

 
 
 
 

FINANČNO-RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE

  • izračun obveznosti posameznih etažnih lastnikov,

  • razdelitev stroškov skladno s stanovanjskim zakonom,

  • evidentiranje prihodkov in poravnava obveznosti,

  • izdelava računov in obračunov in njihova dostava etažnim lastnikom,

  • opominjanje dolžnikov in izterjava obveznosti,

  • priprava letnega poročila o finančnem poslovanju hiše,

  • priprava osnov in predlogov za zavarovanje večstanovanjske hiše,

  • vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja,

  • vodenje rezervnega sklada hiše.

 

 

T&S d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Tel: 01/839-46-59, 041-740-856, ts@siol.net, www.upravljanje-objektov.si

 

    INFO ZA STANOVALCE:
     Kdo sprejme načrt
       vzdrževanja
     Informacije o rezervnem
       skladu
     Pravilnik o vzdrževanju
       stavb
     Obrazec za prijavo
       stanovalcev
 
     Obrazec SEPA za plačilo
       preko trajnika
 
     Pripombe in nasveti
       stanovalcev za boljše
       sodelovanje
 
    FOTOGALERIJA